Έρευνα

2019 : Le borgne, J-M., Zisimou, A., Durieux, V., Tomezak, S., Duplessis, E. (2019). « Evaluation de la qualité de vie des patients porteurs de douleur neuropathique traités par Neurostimulation Electrique Transcutanée (TENS) ». Παρουσίαση στο 19ο Εθνικό Συνέδριο της SFETD, Γαλλόφωνης Εταιρείας Διερεύνησης και Θεραπείας Πόνου (Στρασβούργο, Νοέμβριος 2019).

2019: Ζησίμου, A., Βασιλείου, E., Σταυροπούλου, E., (2019). “Διαχείριση Πόνου μέσω Ύπνωσης (Υπνοαναλγησία): Παρουσιαση της Τεχνικής και η Εφαρμογή της σε Περιστατικό Χρονίου Πόνου”. Προφορική Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2019).

2019: Ζησίμου, Α. (2019). “Ψυχολογική Εκτίμηση Ασθενών με Χρόνιο Σπονδυλικό Πόνο”. Προφορική Παρουσίαση στην “Ημερίδα Διαχείρισης Χρονίου Σπονδυλικού Πόνου” Γ.Ν.Α. ΚΑΤ (Ιούνιος, 2019).

2019: Ζησίμου, Α., Μοράκης, Α., Σταυροπούλου, Ε. (2019). “Κατάθλιψη και Ψυχοπαθολογία στο FBSS (Failed Back Surgery Syndrome )”. Ερευνητικό Πρωτόκολλο, Ιατρείο Πόνου Γ.Ν.Α “ΚΑΤ”.

2018: Ζησίμου, Α., Γαμποπούλου, Ζ., Μπούντης, Α., Μοράκης, Α., Σταυροπούλου, Ε., Τσαφαντάκης, Ε. (2018) “Επίδραση του Ψυχικού Παράγοντα σε Ασθενείς με Επισκληρίδια Νευροδιέγερση: Ποιότητα Ζωής και Πρότερα Βιώματα (Παρουσίαση Περιστατικών)”. Προφορική Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Βόλος, Νοέμβριος 2018).

2015-2019: Γενικό Νοσοκομείο Λαόν. (2015). « Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής ασθενών με νευροπαθητικό πόνο που έλαβαν θεραπεία με TENS: διερεύνηση των αντιλήψεων τους για τον πόνο, την TENS και ψυχοκοινωνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας »

2014: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μασσαλίας « La Timone ». (2014). «Έρευνα Psycho-QoL. Ψυχοκοινωνικη ανάλυση της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών υπό οπιοειδή στην Ογκολογική Κλινική : προκλήσεις για την εκπαίδευση ασθενών ». (Χορήγηση ερωτηματολογίων και ψηφιοποίηση δεδομένων).

2009: Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζησίμου, Α., Ευσταθίου Γ. & Ρούσσος, Π. (2009). «Ψυχολογικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Στάσεις, πεποιθήσεις και αυτεπάρκεια του φοιτητικού πληθυσμού για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας ως προς την πρόθεση χρήσης : Θεωρία και Έρευνα » (Παρουσίαση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Βόλος, 2009)).