Έρευνα
2019: Ζησίμου, A., Βασιλείου, E., Σταυροπούλου, E., (2019). «Διαχείριση Πόνου μέσω Ύπνωσης (Υπνοαναλγησία): Παρουσιαση της Τεχνικής και η Εφαρμογή της σε Περιστατικό Χρονίου Πόνου». Προφορική Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2019).

2019: Ζησίμου, Α. (2019). «Ψυχολογική Εκτίμηση Ασθενών με Χρόνιο Σπονδυλικό Πόνο». Προφορική Παρουσίαση στην «Ημερίδα Διαχείρισης Χρονίου Σπονδυλικού Πόνου» Γ.Ν.Α. ΚΑΤ (Ιούνιος, 2019).

2019: Ζησίμου, Α., Μοράκης, Α., Σταυροπούλου, Ε. (2019). «Κατάθλιψη και Ψυχοπαθολογία στο FBSS (Failed Back Surgery Syndrome )». Ερευνητικό Πρωτόκολλο, Ιατρείο Πόνου Γ.Ν.Α «ΚΑΤ».

2018: Ζησίμου, Α., Γαμποπούλου, Ζ., Μπούντης, Α., Μοράκης, Α., Σταυροπούλου, Ε., Τσαφαντάκης, Ε. (2018) “Επίδραση του Ψυχικού Παράγοντα σε Ασθενείς με Επισκληρίδια Νευροδιέγερση: Ποιότητα Ζωής και Πρότερα Βιώματα (Παρουσίαση Περιστατικών)». Προφορική Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης (Βόλος, Νοέμβριος 2018).

2015-2019: Γενικό Νοσοκομείο Λαόν. (2015). « Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής ασθενών με νευροπαθητικό πόνο που έλαβαν θεραπεία με TENS: διερεύνηση των αντιλήψεων τους για τον πόνο, την TENS και ψυχοκοινωνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας »

2014: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μασσαλίας « La Timone ». (2014). «Έρευνα Psycho-QoL. Ψυχοκοινωνικη ανάλυση της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών υπό οπιοειδή στην Ογκολογική Κλινική : προκλήσεις για την εκπαίδευση ασθενών ». (Χορήγηση ερωτηματολογίων και ψηφιοποίηση δεδομένων).

2009: Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζησίμου, Α., Ευσταθίου Γ. & Ρούσσος, Π. (2009). «Ψυχολογικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Στάσεις, πεποιθήσεις και αυτεπάρκεια του φοιτητικού πληθυσμού για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας ως προς την πρόθεση χρήσης : Θεωρία και Έρευνα » (Παρουσίαση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Βόλος, 2009)).