Σώμα

Η κατοικία της ψυχής.

Ένα περίβλημα που επηρεάζει και επηρεάζεται,

Ένας πολύπλοκος μηχανισμός του οποίου είμαστε κύριοι χωρίς παρ’όλ’αυτά να τον γνωρίζουμε με λεπτομέρια ή να τον διαφεντεύουμε πλήρως.

Αυτό που βλέπουν οι άλλοι πριν μας γνωρίσουν.

Και του οποίου οι λειτουργίες μας φαίνονται δεδομένες μέχρι να χάσουμε μία απ’αυτές.