Κοινωνία

Οι άνθρωποι συστήνονται σε κοινωνίες όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν μαζι τα όποια προβλήματα αλλά και γιατί η ανάγκη επαφής και επικοινωνίας με τους υπόλοιπους είναι οικουμενική. Η έννοια της ταυτότητας και το αίσθημα του “ανήκειν” είναι αλληλένδετα με τη σχέση μας με την κοινωνία και πιο συγκεκριμένα με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Διάφοροι επιστήμονες μάλιστα, θεωρητικοποίησαν την επιρροή αυτού που ονομάζουμε “Κοινωνία” στον άνθρωπο. (Doise, 1984). Για παράδειγμα, η ιστορική στιγμή στην οποία ζούμε και η κοινωνική μας ομάδα (φύλο, εθνικότητα, κοινωνικοοικονομική προέλευση, ηλικία) επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και βιώνουμε/νοηματοδοτούμε τα συναισθήματά μας.

Τα εκάστοτε κοινωνικά πλαίσια επηρεάζουν εκτός των άλλων και τις κοινωνικές μας αναπαραστάσεις πάνω σε θέματα όπως το σώμα και η ψυχή. Μπορεί να θεωρούμε για παράδειγμα ντροπή να πάσχουμε απο κάποια ψυχική νόσο και όχι τόσο ταμπού να παραδεχτούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας. Βέβαια, ακόμη και κάποιες σωματικές αρρώστειες είναι πιο “κοινωνικά αποδεκτές” απ’ό,τι άλλες.

Τέλος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το βλέμμα της κοινωνίας πάνω στο σώμα. Εκτός απο τα πρότυπα ομορφιάς που αλλάζουν ανα τις δεκαετίες, ακόμη και το τί θεωρείται “σωστό” για το σώμα σου και το ευ ζην σου αλλάζει ανάλογα με τους καιρούς, τους πολιτισμούς και τις περεταίρω κοινωνικές ομάδες.